بازیهای فلش

من عاشق بازیهای گزوه سنی الفم که هیچ زحمتی نداره و دنیای فانتزیش خیلی به من میچسبه.چند وقت پیش به کلوپ پنگوئن سر میزدم ولی چند روز پیش با بازی spineworld آشنا شدم.در مقایسه با کلوپ پنگوئن خیلی پیشرفته تر به نظر میاد (البته تو هردو عضویت مجانیشو تجربه کردم ).محیط بزرگتر و بسیار قشنگتر ، معماهای بیشتر ، تغییرات ظاهری شخصیت ، قابلیت خرید لوازم برای خونه هایِ اعضایِ مجانی و بازیهای کمتر ویژگیهایی بود که بعد از چند ساعت وقت صرف کردن و مقایسه با کلوپ پنگوئن به ذهنم رسید.

کسائیکه میخوان بازم یه نمونه خوب از فلش ببینن حتما بهش سر بزنن.

تغییر پسورد کاربران وردپرس در phpMyAdmin

چون خودم به این مشکل دچار شدم راه حلشو مینویسم:

How to reset my WordPress admin password

UPDATE `wp_users` SET `user_pass` = MD5( 'new_password_here' ) WHERE `wp_users`.`user_login` = "admin_username";